Oppussingskjema

Oppussingskjema

Versjon 1.2

Dette skjemaet sikrer deg slik at du som har bestilt oppussing får riktig kvalitet til riktig pris på oppdraget. Skjemaet er bedre enn en kontrakt da en allerede før oppussingen starter får svar på om firmaet er i stand til å gjøre jobben. Det er viktig at firmaet som skal stå for oppussingen aksepterer reglene beskrevet nederst på siden. Hvis firmaet ikke ønsker å gjøre dette, anbefales det at du i stedet velger et annet firma.

Oppussingen bør alltid deles i flere uavhengige oppdrag med tilhørende skjema. Til hvert oppdrag skal det være et eget skjema, f.eks. ett skjema for bad, ett skjema for stue, ett skjema for kjøkken osv. Det anbefales å kun starte med ett oppdrag for å få erfaring med firmaet som skal pusse opp.

Oppdrag:_________________________________________________________________

Firma:_______________________________Timepris (inkl. mva.):___________________

Firmaet skal følge disse reglene:

  • Firmaet skal før oppdraget starter skrive ned de 10 mest viktige oppgavene som skal utføres i oppussingen
  • Firmaet skal løpende krysse av når oppgaven er utført
  • Firmaet skal om ønskelig rapportere om fremdriften i arbeidet hver dag, enten over telefon eller ved omvisning på stedet
  • Firmaet skal møte til fastsatt tid hver morgen (vanligvis kl. 08:00).
  • Oppdraget skal ha en løpende avtalt timepris inkl. mva. pr. person