Eksempel oppussingskjema
Versjon 1.2

Dette skjemaet sikrer deg slik at du som har bestilt oppussing får riktig kvalitet til riktig pris på oppdraget. Skjemaet er bedre enn en kontrakt da en allerede før oppussingen starter får svar på om firmaet er i stand til å gjøre jobben. Det er viktig at firmaet som skal stå for oppussingen aksepterer reglene beskrevet nederst på siden. Hvis firmaet ikke ønsker å gjøre dette, anbefales det at du i stedet velger et annet firma.

Oppussingen bør alltid deles i flere uavhengige oppdrag med tilhørende skjema. Til hvert oppdrag skal det være et eget skjema,  f.eks. ett skjema for bad, ett skjema for stue, ett skjema for kjøkken osv. Det anbefales å kun starte med ett oppdrag for å få erfaring med firmaet som skal pusse opp.

Oppdrag:  Male furupanel i kjellerstue                                                                                               

Firma:    Malerfirmaet AS                      
Timepris (inkl. mva.):                                                      

 Nr.  Oppgave  Utført (X)
 1 Vask med våt mikrofiberklut med vann ovenfra og ned på furupanelet før maling 
  
 
 2 Mattslip der det er nødvendig

 
 3 Ta vekk støv med en tørr engangs mikrofiberklut

 
 4 Bruke akryl på lange sprekker og tresparkel på hull i panelet

 
 5 Påføre Beckers panelgrunn som hindrer kvistgjennomslag og som samtidig gir god heft for maling

 
 6 Etter panelgrunn kan en tydelig se hvor det er ujevnheter i panelet. Påføre enda en gang akryl på lange sprekker eller bruk tresparke

 
 7Kontakte eier når grunnarbeidet er ferdig slik at veggen kan inspiseres før malingen starter

 
 8 Mal 2 lag med maling av type Sens eggehvit 0502-Y

 
 9 Vent minimum 2 timer mellom hvert malingsstrøk

 
 10 Fremdrift skal rapporteres per telefon hver dag klokken 11:00 til telefonnummer [Fyll inn telefonnummer]
 

Firmaet skal følge disse reglene:
  • Firmaet skal før oppdraget starter skrive ned de 10 mest viktige oppgavene som skal utføres i oppussingen
  • Firmaet skal løpende krysse av når oppgaven er utført
  • Firmaet skal om ønskelig rapportere om fremdriften i arbeidet hver dag, enten over telefon eller ved omvisning på stedet
  • Firmaet skal møte til fastsatt tid hver morgen (vanligvis kl. 08:00)
  • Oppdraget skal ha en løpende avtalt timepris inkl. mva. pr. person